General Manager of Totam Seeds

General Manager of Totam Seeds

  • niet bekend
  • Totam Seeds
  • niet bekend
  • 40 uur
  • niet bekend

General Manager of Totam Seeds

Als General Manager ben je verantwoordelijk voor het leiden, beheren en ontwikkelen van Totam Seeds door de kernwaarden, strategieën en doelstellingen op te stellen en te realiseren. Je beheert de managementprocessen van Totam Seeds, stelt het businessplan en de jaarlijkse budgettering op en beheert de verkoop- en productieprognose. Op deze manier stuur je de gehele organisatie aan.

 Je prioriteert de initiatieven van Totam Seeds en zorgt ervoor dat werknemers de juiste middelen hebben om deze initiatieven te kunnen realiseren. Hierbij werk je samen met de grootaandeelhouder van Totam Seeds, Mitsui & Co, om te zorgen dat informatie tijdig gedeeld wordt met de aandeelhouders en de verwachtingen worden afgestemd. Ook zorg je dat alle protocollen, systemen en procedures op de juiste manier in de organisatie geïmplementeerd worden, zodat het management en de aandeelhouders Totam Seeds op een effectieve manier kunnen beheren.

 Daarnaast reis je regelmatig naar Italië en Israël. Daar bezoek je de zusterbedrijven Top Seeds International en ISI Sementi om de samenwerking tussen de bedrijven te bevorderen.

 Je bent onderdeel van het Managementteam en stuurt daarnaast de afdelingen R&D, Supply Chain, Sales & Marketing, Product Development, Accounting, Administration en Human Resources aan.

 Wat is vereist?

     Kennis van en ervaring met managementprocessen en principes implementeren en managen

     Kennis van recruitment, werving en selectie

     Communicatief sterk

     Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift; andere talen zijn een pre

     Bereid om de meeste werkdagen op kantoor aanwezig te zijn

     Bij voorkeur ervaring in de zadensector of tuinbouwgerelateerde bedrijven met ervaring in een functie als Country Management of Product Management

 Over Totam Seeds

Totam Seeds is een innovatief en agile Nederlands zaadveredelingsbedrijf dat rassen ontwikkelt voor hightech kastomatenteelt. We zijn in 2010 opgericht door en voor telers: we kennen en begrijpen de uitdagingen, moeilijkheden en behoeften waarmee een teler dagelijks wordt geconfronteerd. Totam Seeds is gespecialiseerd in de ontwikkeling en selectie van tomatenzaden voor de professionele teelt in high tech kassen.

 

As the General Manager, you are responsible for leading, managing and developing Totam Seeds by realizing its core values, strategies and targets. You manage the management processes of Totam Seeds, prepare the business plan and annual budgeting and manage the sales and production forecast. In this way you control the entire organization.

You prioritize the initiatives of Totam Seeds and ensure that employees have the right resources to realize these initiatives. You will work together with the major shareholder of Totam, Mitsui & Co, to ensure that information is shared with shareholders in a timely manner and expectations are aligned. You also ensure that all protocols, systems and procedures are correctly implemented in the organization, so that management and shareholders can effectively manage Totam Seeds.

In addition, you regularly travel to Italy and Israel to further the collaboration between Totam Seeds and its sister companies Top Seeds International and ISI Sementi.

You are part of the Management team and you also manage the R&D, Supply Chain, Sales & Marketing, Product Development, Accounting, Administration and Human Resources departments.

What is required?

     Knowledge of and experience with implementing and managing management processes and principles

     Knowledge of recruitment and selection

     Strong communication skills

     Excellent command of the English language, both verbally and in writing; other languages are a plus

     Able to be in the office most working days

     Preferably experience in the seed sector or agriculture related business with experience in a position such as Country Management or Product Management

About Totam Seeds

Totam Seeds is an innovative and agile Dutch seed breeding company that develops varieties for high tech greenhouse tomato production. We were founded in 2010 by growers for growers: we know and understand the challenges, difficulties and needs that a grower faces every day. Totam Seeds is specialized in the development and selection of tomato seeds for professional cultivation in high tech greenhouses.


Volg ons

We love tomatoes

Prominent is een merk van:
Coöperatie Growers United UA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van het product.

CONTACT

Jessica Dedrog-van den Hoek
HR adviseur
 

j.dedrog@growersunited.nl
+316 2465 8055

Chcesz rozpoczac od zaraz prace w naszej pakowni? Skontaktuj sie z biurem pracy Tradiro.
+31(0)10 4604 877